• |
  • 0 Ulubione
  • 0 Koszyk
0 Ulubione
0 Koszyk

LOGOWANIE. Zaloguj się, aby w pełni korzystać z możliwości naszego sklepu.

Terapia osób o specjalnych potrzebach


33,00 

Niedostępny


 

Terapia osób o specjalnych potrzebach przedstawia w ujęciu interdyscyplinarnym najczęściej stosowane metody i formy usprawniania osób, które wskutek różnych chorób lub niepełnosprawności nie są zdolne do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Materiał ten zawiera podstawowe wiadomości z zakresu terapii w wybranych zaburzeniach kładąc nacisk na wieloaspektowość tematu.

Autorki, doktor nauk o kulturze fizycznej Ewa Puszczałowska-Lizis i magister fizjoterapii Edyta Agnieszka Biała, postawiły sobie za cel wypełnienie luki w literaturze, dotyczącej terapii osób o specjalnych potrzebach, ponieważ – jak piszą – na rynku brakuje opracowań, które w dość kompleksowy (oraz interdyscyplinarny) sposób przedstawiałyby zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rewalidacji takich pacjentów. Ponieważ oddziaływania kierowane na osoby o specjalnych potrzebach muszą uwzględniać wszystkie sfery życia, terapia takich osób wymaga łączenia różnych metod usprawniania (np. motorycznego, psychopedagogicznego oraz adaptacji społecznej), które w niniejszej książce są przedstawione. Omawiane działania skupione są na łagodzeniu skutków, próbach usamodzielnienia i przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb osób dotkniętych tak trudną sytuacją.

Całość składa się z trzech głównych rozdziałów: terapia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia słuchu, wzroku, autyzm, epilepsja), osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ADHD, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (nerwice, depresja, schizofrenia, choroba Alzheimera). Każdy podrozdział przedstawia najpierw informacje o etiologii, objawach, klasyfikacji zaburzeń, a następnie prezentowany jest program działań terapeutycznych polecany przy danym zaburzeniu, który stanowi część esencjonalną tej książki. Ta część zawiera obfity opis najróżniejszych metod i terapii służących konkretnym celom (np. poprawie funkcji poznawczych czy usprawnieniu motoryki małej i dużej – w kontekście danej choroby) wraz ze szczegółowym opisem ich przeprowadzania i zaprezentowaniem konkretnych ćwiczeń, które da się zastosować już po przeczytaniu.

Materiał ten jest polecany przede wszystkim fizjoterapeutom, pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom zajęciowym a także rodzinom i opiekunom chorych, którzy dzięki niemu mogą zdobyć szeroką wiedzę dotyczącą najbardziej aktualnych, specjalistycznych i skoordynowanych metod wspomagania i uprawniania osób o specjalnych potrzebach, niezbędną dla ich własnej pracy zawodowej lub też potrzebną dla tego, by być w stanie pomóc swoim bliskim. Czytelnik otrzymując książkę dostaje pełen zestaw bardzo dobrze przemyślanych i współgrających ze sobą metod pracy odpowiednich dla konkretnych zaburzeń. Niektóre są możliwe do natychmiastowego wdrożenia samemu, inne odwołują się do terapii prowadzonych przez specjalistów, jednak jedno jest pewne: że osoba (chcąca pomóc osobie bliskiej czy też pomagająca w ramach pracy zawodowej) mająca dostęp do tej książki, nie jest pozostawiona sama sobie z chorobą i niepewnością co do oddziaływań, jakie powinny i jakie mogą zostać przeprowadzone, lecz posiada kompleksowy materiał zgodny ze współczesnym stanem wiedzy, które stanowi solidną podstawę, na której można oprzeć swoje działania pomocowe.

 

Dane szczegółowe

Autor: Ewa Puszczałkowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała

Wydawca: Fraszka Edukacyjna
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61309-39-0
Okładka: miękka
Liczba stron: 144
Format: 16,5 x 23,5 cm

Partnerzy

Odkryj Vavada, a także zdobądź wiedzę na temat technik terapeutycznych z magazynem Centrum Konsultacyjnego CBT i szkołą CBT EDU Center. kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut